Ligging van De Oude Belg

Witrijt

Onze Landschapsakker is gelegen in de Brabantse Kempen in een gebied/ buurtschap dat de naam ‘Witrijt’ draagt. De Witrijt behoort tot het kerkdorp Weebosch, of eigenlijk De Weebosch. De Weebosch is een klein kerkdorp dat op haar beurt weer behoort tot de gemeente Bergeijk.

*Weebosch ligt parallel aan de Aa die stroomafwaarts overgaat in de Run. Er ligt een bescheiden landbouwgebied en niet ver daar vandaan liggen de uitgestrekte bossen en heidevelden van Boswachterij De Kempen en de Cartierheide. Buurtschap Witrijt kent een oud akkercomplex met esdek dat stamt uit de late middeleeuwen (12501500). Dit vormt vanouds een enclave op de voormalige woeste gronden, tegenwoordig de naaldbossen van Boswachterij De Kempen. Vanuit de Witrijt heeft u toegang tot het natuurgebied De Kempen. Dit natuurgebied van meer dan 2000 ha omvat onder andere de Bladelse Heide en de Cartierheide. Het grootste deel van het gebied is als Boswachterij De Kempen in bezit van Staatsbosbeheer (* vrij naar Wikipedia).

De Brabantse Kempen

De Brabantse Kempen vormen één geheel met de Belgische Kempen, het Kempenland. Het Kempenland neemt het grootste deel van de Belgische provincies Antwerpen en Limburg in, en het uiterste noorden van Vlaams-Brabant. Als begrenzing van de Kempen in Vlaanderen kan men beschouwen: in het westen de Scheldevallei en de Scheldepolders, in het oosten de Maasvallei; in het zuiden de lijn Demer-Dijle – Rupel en de lijn Munsterbilzen -Lanaken.

In het noorden, in weerwil van de staatsgrens met Nederland, zet het Kempenland zich voort door de zandgronden in het zuidoosten van Noord-Brabant  tot aan Eindhoven en in Nederlands Limburg tot aan Weert. Het Kempenland ligt dus in het hart van het vroegere Hertogdom Brabant.

Natuur en klimaat

Hét kenmerk van de Kempen is haar zanderige bodem, waardoor de Kempen tot omstreeks 1960 grotendeels bedekt waren met heide, eikenbos, vennen en veengebieden. Nu komen er nog een aantal bossen, vennen, heide en weilanden voor, maar deze zijn stilaan een eerder kleinschalig landschap door zware bemesting en lintbebouwing geworden. De relictgebieden bevinden zich vaak op de grens tussen gemeentes of te midden van inmiddels grootschalig verkavelde landbouwgronden. Meestal omvatten ze moerassen, donken en/of heidegebieden, vaak inmiddels bebost met dennenbomen.

De Limburgse Kempen zijn in de zomer de warmste plek van Vlaanderen. Zo werd er eens 39,5 °C gemeten in Kleine Brogel. In de winter zijn de Limburgse Kempen dan weer de koudste plek van Vlaanderen. Ook in Nederland zijn de Kempen, in het bijzonder het gebied rond Eindhoven, vaak in de zomer de warmste streek.